15 Haziran 2009 Pazartesi

Önsöz


Her şey yaratma isteğiyle başladı..

"Gündeliğe Övgü" nedir?

Blogu adlandırma aşamasında “Bilince Övgü”, “Algıya Övgü” ve “Gündeliğe Övgü” seçeneklerinden biri üzerinde karar kılmaya çabalıyordum.. Aslında seçimi güçleştiren durum blog muhteviyatının temel anlamda bilinç, algı ve gündelik hayatın her birini de kapsayacak nitelikte olacağıydı.. Bu anlamda senden Gündeliğe Övgü’yü, nam-ı diğerleriyle beraber anmanı isteyeceğim sevgili okurum..

“Gündeliğe Övgü”, aslında adı itibariyle 'terrestrial-celestial' (karasal/dünyevi-göksel) zıtlığına da atıfta bulunmaktadır.. Başka bir deyişle, gökselliğe karşı dünyeviliği sunmakta, savunmaktadır.. Bu anlamda eleştirel bir tabiatı müjdelemektedir..

İlerleyen günlerde blogu okurken izlemesi, bir hamlede hazmedilmesi güç içeriklerle karşılaşman çok olasıdır.. Ancak yılmadığın sürece birlikte bilinç, algı ve gündelik hayata dair derin bir içgörü yaratacağız.. Tüm gayem ve çabam bu yönde olacaktır..

Tekrar hoş geldin, okurum.. Tekrar hoş buldum..